Tisztelt Vadászatra Jogosult!

 

Az Országos Főállatorvos 2022.07.01. keltezésű levelében, az alábbiakról tájékoztatta a Kormányhivatalokon és egyéb szervezeteken túl, az Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztályát.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, az ASP mentesítési terv módosításra került. Ebben az Országos Főállatorvos, a speciális eszközök használatára jogosult személyek körének bővítését és a használatbavételi eljárásnak egyszerűsítését rendelte el.

Az állománygyérítés sikeres végrehajtásának érdekében a tájegységi fővadászok, az erdészeti Zrt.-k szakszemélyzete, az erdészeti Zrt.-k hivatásos vadászai és fegyveres testületek tagjain túl, a vadászatra jogosultak alkalmazásában álló hivatásos vadászok is használhatnak speciális eszközöket (éjjellátó céltávcső és keresőtávcső, hőkamera cél- és keresőtávcső, valamint hangtompító) a diagnosztikai elejtések során.

A speciális eszközök használatát a vadászatra jogosult köteles bejelenteni a területileg illetékes állategészségügyi hatóságnál az alábbi adattartalommal:

          vadászatra jogosult név, vadászterület kódszáma

          vadászatra jogosult képviselőjének neve, címe, telefonszáma

          speciális eszközt használó hivatásos vadász neve, fegyvertartási engedély száma, nyilvántartásba vételi szám, szolgálati jelvény száma

          speciális eszköz típusa, márkája, gyártási száma

 

A hangtompító használatának kivételével a speciális eszköz használatát külön nem kell kérvényezni az OJK vezetőjétől, azt csak a fenti adattartalmú bejelentéssel kell jelezni, a területileg illetékes állategészségügyi hatóságnál. A speciális eszköz használatában történő bármely változást haladéktalanul, szintén az illetékes állategészségügyi hatóság felé jelezni kell.

A hangtompító használatát az OJK vezetője engedélyezi, a vadászatra jogosultak kérelmét az OJK vezetőjének címezve az ojk@nebih.gov.hu címre kell megküldeni. A hangtompító használatához az OJK engedélyt ad ki, amelyről tájékoztatja az állategészségügyi hatóságot. Az OJK engedélyének birtokában a hangtompító tartásának engedélyezését az illetékes megyei rendőr főkapitányságnál kell engedélyeztetni, a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004 (VIII.31.) Korm.rendeletnek megfelelően. (A kérelem tartalmi elemeinek meghatározása és az ezzel kapcsolatos eljárásrend kidolgozása folyamatban van, a hangtompító tarását engedélyező hatósággal.)

Fenti módosítás tükrében tájékoztatom továbbá, hogy az Országos Magyar Vadászkamara 2022. július 1. és augusztus 31. között meghirdette a „Hivatásos Vadász Eszközbeszerzési Programját”, amelyben a támogatható eszközök között a „kereső hőkamera”, valamint az éjjellátó keresőtávcsőis szerepel.”

Tisztelt érintett vadászok!

Készséggel állunk rendelkezésükre vásárlási szándék esetén!!